Akademinin 2021 yılı üyeleri

Prof. Dr. Ali Yazıcı (Eş-Başkan)

Atılım Üniversitesi | Özgeçmiş

Prof. Dr. Asaf Varol (Eş-Başkan)

Maltepe Üniversitesi | Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Doğru

ODTÜ | Özgeçmiş

Prof. Dr. Cihan Varol

Sam Houston Eyalet Üniversitesi | Özgeçmiş

Prof. Dr. Erdoğan Doğdu

Angelo State Üniversitesi | Özgeçmiş

Prof. Dr. Eşref Adalı

İstanbul Teknik Üniversitesi (Emekli Öğr. Üyesi) | Özgeçmiş

Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural

ODTÜ | Özgeçmiş

Doç. Dr. Gökhan Şengül

Atılım Üniversitesi | Özgeçmiş

Prof. Dr. H. Altay Güvenir

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Özgeçmiş

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay

ODTÜ | Özgeçmiş

Doç. Dr. Meltem ERYILMAZ

Atılım Üniversitesi | Özgeçmiş

Prof. Dr. M. Önder Efe

Hacette Üniversitesi | Özgeçmiş

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu

Gazi Üniversitesi | Özgeçmiş

Doç. Dr. Şeyda Ertekin

ODTÜ | Özgeçmiş

Prof. Dr. Türksel Kaya Benghshir

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Özgeçmiş

Prof. Dr. Y. Murat Erten

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ziya Karakaya

Atılım Üniversitesi | Özgeçmiş

Lütfi ÖZBİLEN Merkez Yönetim Kurulu Temsilci