Türkiye Bilişim Derneği’nin araştırma yapma ve görüş oluşturma süreçlerinin akademisyen ve bilim insanlarınca desteklenmesi ve üniversitlerle işbirliğinin etkinleştirilmesi amacı ile TBD Akademi kurulmuştur. TBD Akademisinin temel faaliyetleri aşağıda verilmiştir:
  • TBD Eğitim ve Teknoloji Politikalarının oluşturulması
  • Stratejilerin belirlenmesi ve raporlanması
  • Dijital Dönüşüm Teknolojilerinin analizi
  • TBD etkinlikleri için Akademik bildiri konularının belirlenmesi ve yayınlanması
  • Akademik bildirilerin nitelik ve niceliğinin artırılması ve bu doğrultuda üniversiter nezdinde gerekli görüşmelerin yapılması
  • Akademik bildirilere yönelik değerlendirmelerin hakemlik faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Üniversitelerin Bilişim Mühendislikleri ile etkin işbirliği
  • Staj olanaklarının yaratılması
  • Diğer akademik faaliyetler